כל המידע על טופס 1040

את חובת דיווח המס בישראל בעלי עסקים מקומיים מכירים. הם מקפידים להוציא מידי שנה דו"ח בהתאם לתקנות המחייבות. אך רבים המחזיקים אזרחות אמריקאית בישראל לא יודעים כי חלה עליהם חובת דיווח גם לרשויות המס בארצות הברית. ללא קשר למקום המגורים שלהם ולמקום בו נוצרה ההכנסה. כלומר, גם בעל חברה הפועלת בישראל או שכיר בעל הכנסה בגובה מסוים אשר בבעלותו אזרחות אמריקאית מחויב להגיש דיווח על כלל הכנסותיו בדו"ח ייעודי.

טופס 1040 הטופס שכל אזרח אמריקאי צריך להכיר

על פי חוק מיסוי אמריקאי אזרח ארצות הברית חייב בהגשת דו"ח מס הכנסה באמצעות טופס 1040 החל מגיל 17 ואילך. החובה חלה גם כאשר ההכנסה לא מתבצעת בארה"ב וגם כאשר ההכנסה נוצרה בארה"ב על ידי אדם המתגורר שם אך אינו נחשב לאזרח. בדו"ח יש פירוט מלא של כל סוגי ההכנסה שנצברה במהלך שנת המס. את הדו"ח מגישים עד לאמצע חודש אפריל של השנה העוקבת. כאשר העובד מתגורר מחוץ לארה"ב הוא יכול להגיש את הדו"ח עד לאמצע אוקטובר. את תשלום המס בפועל יש לבצע לכל המאוחר ב15 באפריל של השנה העוקבת.

חשיבות הדיווח לרשויות המס האמריקאיות

כל בעל אזרחות אמריקאית (כולל בעלי גרין כארד) חייב לדווח על הכנסותיו ללא קשר למקום בו הם נוצרו. אי הגשת הדו"ח עלולה לגרור סנקציות שונות וקנסות. מעבר לגובה המס הנקבע עם הגשת הדו"ח נקבעת הזכאות להחזרים ומענקים שונים. כדוגמת, החזרי שכר לימוד, החזרים עבור ילדים ועוד. את הטופס ניתן להגיש על פי הסטטוס האישי. לכל סטטוס יש רף דיווח שונה. הסטטוסים הקיימים הם: יחיד/ה, נשוי/ה, ראש/ת תא משפחתי, אלמן/ה. בנוסף לכך, רף הדיווח משתנה בין עובד שכיר לעצמאי. חשוב להדגיש כי עצם העובדה שקיימת חובת דיווח אינה מעידה על כך שהאזרח ישלם מס בפועל.

חובת הגשת טפסים על ידי משקיע זר

גם משקיע זר המייצר הכנסה בגין השקעות בארה"ב חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה אפילו כאשר הוא אינו אזרח אמריקאי. הטופס אותו הוא צריך להגיש נקרא טופס 1040NR. בנוסף למס הפדרלי בחלק מהמדינות תתכן חובה הגשת תשלום מס במדינה בה ההכנסה בוצעה.

פירוט חלקי טופס 1040 המוגש לרשויות המס

הטופס עצמו מורכב מכמה חלקים אותם יש למלא באופן מלא. יש חשיבות רבה למילוי נכון מכיוון שאי דיוק בדיווח עלול לגרור קנסות גבוהים ואף במקרים קיצוניים שלילת דרכון. לפיכך, נערוך היכרות עם חלקיו השונים של הטופס. החלק העליון כולל שדות למילוי הפרטים האישיים. בחלק הזה בעל ההכנסה מציין את פרטיו ולאחר מכן ממשיך לחלק השני בו מתבצע הדיווח של ההכנסות. בחלק הזה יש למלא את כל ההכנסות שבוצעו בשנת המס. ולכלול גם הכנסות מקצבה ומרווחי הון בנוסף להכנסות מעבודה. החלק האחרון כולל פרטים המתייחסים לניכוי מס אפשרי עבור המדווח.

סף הכנסה המחייב הגשת דוח

חובת הדיווח חלה רק עם העובד הגיע לסף הכנסה מסוים בשנת המס. כאשר סף הכנסה נמוך ממה שנקבע בתקנות המס הוא אינו מחייב בהגשת דווח בכלל. עבור עצמאיים, כל הכנסה מעל 400 דולר מחייבת דיווח. עבור שכירים, סף ההכנסה נקבע על פי הסטטוס האישי. ליחיד סף ההכנסה עומד על $12,000, לזוג נשוי המגישים דו"ח במשותף ואלמן טרי, הסף עומד על $24,400. עבור נשוי המגיש בנפרד 5% עבור ראש משקי בית 18,350%. קיימת חובת דיווח ובחלק מהמקרים לא ידרש תשלום מס.